Unia Europejska Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawozdanie z mobilności

28.07.2021
Dyrektor Jolanta Michałek

W lipcu 2021 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu zakończył realizację trzech mobilności z dwóch projektów w ramach programu Erasmus+, których łączna kwota dofinansowania wynosiła 116 938 Euro.

Pierwszy projekt - „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" 2019-1-PL01-KA102-062658, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów – realizowany był na Sycylii poprzez dwie mobilności. W założeniu projekt był na dwa lata – ostatecznie jednak, na skutek pandemii przesunięty został na rok 2021. W mobilnościach brały udział dwie grupy po dwudziestu uczniów z technikum (łącznie 24 uczniów) i szkoły branżowej (łącznie 16 uczniów). Organizacją przyjmującą była firma "A Rocca: Associazione Artistica Culturale, której siedziba znajduje się w Barcellona Pozzo di Gotto. Właśnie w tej miejscowości uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych realizowali praktyki zawodowe w restauracjach takich jak „Master Chef”, „Enotria”, „DOP”, „Sofia Bakery Cafe'”, “Saint´ Honore´ sas”, hotel „George” i innych. Uczniowie klas branżowych odbywali praktyki w odpowiednich zakładach pracy zgodnie ze swoim zawodem (fryzjer, tapicer, sprzedawca, elektryk, elektronik, stolarz i monter sieci instalacji sanitarnej).

Erasmus+ Erasmus+

Głównymi celami praktyk zagranicznych były:

 1. nabycie umiejętności, wiedzy, kwalifikacji zawodowych przez 40 uczniów, obserwacja procesu pracy w firmach włoskich,
 2. budowanie wizerunku polskiego ucznia, jako wartościowego pracownika na rynku europejskim,
 3. poprawienie jakości kształcenia zawodowego dzięki innowacjom w edukacji, mobil-ności i międzynarodowej współpracy,
 4. promowanie uczenia się przez całe życie,
 5. zwiększenie skuteczności uczenia i nauczania języków, promowanie lingwistycznej różnorodności np. j. angielskiego i włoskiego,
 6. budowanie więzi międzykulturowej, poszanowanie różnorodności obywateli UE,
 7. poznanie kuchni narodowej i regionalnej Włoch oraz jej tradycji,
 8. poznanie zasad pracy w firmach usługowych we Włoszech,
 9. poszerzenie wiedzy o geografii Włoch,
 10. nabycie kompetencji kulturowych przez uczniów.

Erasmus+

Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju uczniów oraz:

 1. do wzrostu pewności siebie,
 2. dał możliwość poznania innej kultury,
 3. zwiększył swobodę komunikowania się w języku obcym,
 4. umożliwił nawiązanie międzynarodowych kontaktów zawodowych,
 5. nauczył gotowości do mobilności edukacyjnych,
 6. umożliwił zdobycie certyfikatu Europass poświadczającego uzyskane kwalifikacje.

Praktyki zawodowe trwały trzy tygodnie a uczniowie byli oceniani przez swych bezpośrednich przełożonych w zakładach pracy, w których realizowali program.

Poza praktykami zawodowymi organizator zadbał by młodzież miała szansę poznać piękno Sycylii organizując wycieczki m.in. na Etnę, do Taorminy, Palermo i innych.

Erasmus+

Drugi projekt - „Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" 2019-1-PL01-KA101-062734, sektor: Edukacja szkolna, akcja 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej również realizowany na Sycylii obejmował dziesięcioosobową kadrę szkolną, która uczestniczyła w dwóch różnych szkoleniach. Pięć osób szkoliło się na kursie w zakresie bezpieczeństwa i kreatywności w Internecie („Internet Safety and Creativity: The Future is Here”). Uczestnicy wzmocnili swe kompetencje cyfrowe, komunikacyjne i zawodowe takie jak:

 1. umiejętność zarządzania danymi wrażliwymi i prywatnością w Internecie
 2. umiejętność rozpoznawania phishing-u jako sposobu wyłudzania danych przez przestępców w cyberprzestrzeni
 3. umiejętność bezpiecznego użytkowania Internetu, sieci Wi-Fi, portali społecznościowych i mediów
 4. umiejętność rozpoznawania zagrożenia wirusami i skutecznego zapobiegania infekcji urządzeń
 5. umiejętność zastosowania skutecznych narzędzi do nadzoru dzieci w Internecie
 6. umiejętność wykorzystania telefonu, tabletu i gier komputerowych jako narzędzi edukacyjnych
 7. umiejętność przechowywania i udostępniania dokumentów szkolnych i prac domowych w środowisku cyfrowym
 8. umiejętność konstrukcji stron internetowych oraz wykorzystania własnych multimediów do celów edukacyjnych
Druga grupa kadry doskonaliła się w zakresie radzenia sobie uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz zarządzania klasą („Dealing with Your Students: learning disabilities and classroom management”). Ta grupa kadry zdobyła:
 1. umiejętność tworzenia indywidualnych planów dla uczniów z zaburzeniami uczenia się i określanie treści i strategii ich wdrażania
 2. umiejętność zastosowania technologii wspomagającej
 3. umiejętność opracowania programu dla szkoły w zakresie tworzenie indywidualnych planów dla uczniów z zaburzeniami uczenia się
 4. umiejętność wprowadzenia różnych sposobów by uczynić klasę przyjazną
 5. umiejętność dostrzeżenia ucznia destrukcyjnego i określenia jego potrzeb
 6. umiejętność zainspirowania ucznia z trudnościami w uczeniu się
 7. umiejętność zarządzania klasą międzykulturową
 8. umiejętność zastosowania edukacji artystycznej i odwróconych strategii edukacyjnych
 9. opanowanie umiejętności porozumiewania się z edukatorami i innymi pracownikami organizacji przyjmującej za pomocą języka angielskiego: nastąpił rozwój podstawowej znajomości języka obcego w praktyce, szczególności w rozumieniu (słuchanie) oraz w mówieniu
 10. prowadzenie rozmów w języku angielskim: posługiwanie się słownictwem branżowym
 11. wymiana doświadczeń zawodowych w języku angielskim

Poza merytorycznym doskonaleniem zawodowym, poznaniem włoskiego systemu edukacji i nabycia pewności siebie w kontaktach międzynarodowych kadra miała okazję poznać walory turystyczne i przyrodnicze Sycylii, znaczenie turystyki dla Sycylii oraz włoską kuchnię.

Realizacja szkoleń zawodowych

29.06.2021
Dyrektor Jolanta Michałek

Projekt "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" 2019-1-PL01-KA102-062658 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe jest w trakcie realizacji.
Młodzież wyjechała na praktyki zawodowe na Sycylię do miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto.

 • Grupa 1 - 20 osób - realizuje praktyki zawodowe od 05 do 26 czerwca 2021 w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer, tapicer, elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, stolarz.
 • Grupa 2 - 20 osób - od 12 czerwca do 03 lipca 2021 w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, tapicer, elektryk, elektromechanik, monter sieci instalacji sanitarnych.
Wkrótce na Sycylię wyjedzie dziesięcioosobowa grupa kadry realizuję projekt "Kadra ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" - 2019-1-PL01-KA101-062734 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Praktyki zawodowe na Sycylii - podpisanie umów finansowych

15.04.2021
Dyrektor Jolanta Michałek

W dniu 14 kwietnia 2021 r. w auli szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się podpisanie umów uczestników I grupy na wyjazd w celu odbycia praktyki zawodowej na Sycylii.
W mobilności udział biorą zarówno uczniowie technikum jak i branżowej szkoły I stopnia.

Erasmus+ Erasmus+

Wylot uczestników zaplanowano na 22 maj do 12 czerwca 2021 r.

Oby tylko koronawirus nie pokrzyżował planów!

Zaktualizowany regulamin rekrutacji

10.03.2021
Dyrektor Jolanta Michałek

Uwaga:
Zamieszczamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Do pobrania zaktualizowany regulamin:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu- otwarci na świat".

Ponowna rekrutacja kadry

26.02.2021
Dyrektor Jolanta Michałek

Wyniki ponownej rekrutacji kadry.

Do pobrania:

Ponowna rekrutacja kadry

Ponowna rekrutacja uczniów

25.01.2021
Dyrektor Jolanta Michałek

Wyniki ponownej rekrutacji uczestników - Uczniowie, grupa I.

Do pobrania:

Ponowna rekrutacja uczniów - Grupa 1.

Ogłoszenie o rekrutacji II grupy uczniów na praktyki zawodowe na Sycylii

08.12.2020
Dyrektor Jolanta Michałek

Erasmus+

Ogłoszenie o rekrutacji II grupy uczniów na praktyki zawodowe na Sycylii
w dniach 09.05.2021 - 29.05.2021.

Aktualizacja regulaminu w związku ze zmianami spowodowanymi pandemią COVID 19

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu- otwarci na świat"

Lista rekrutacyjna uczniów

13.12.2019 Jolanta Michałek

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU PT. „UCZNIOWIE Z ZSP W MIĘDZYBORZU – OTWARCI NA ŚWIAT”
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
SEKTOR: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

LISTA PODSTAWOWA:

 1. Antas Patrycja
 2. Balcerek Miłosz
 3. Duś Krzysztof
 4. Jędrasiak Kaja
 5. Klimek Maciej
 6. Koremba Izabela
 7. Luty Andreas
 8. Matla Agata
 9. Muzyka Joanna
 10. Pater Klaudia
 11. Rudkiewicz Eliza
 12. Ruszkiewicz Sylwia
 13. Sieradzki Krystian
 14. Sztrake Karolina
 15. Szymczak Agata
 16. Wójcik Maria
 17. Żuberek Jakub

LISTA REZERWOWA: (po dostarczeniu pełnej dokumentacji będą rozpatrzone zgłoszenia)

 1. Jamrozik Konstanty
 2. Michalski Igor
 3. Przygoda Eryk
 4. Smółka Damian

Do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do programu Erasmus+

04.12.2019 Jolanta Michałek

OGŁOSZENIE nr 03/11/2019 z dnia 04. 12. 2019 r.
w sprawie rekrutacji do projektu pt. „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
o numerze 2019-1-PL01-KA102-062658

Koordynator szkolny, Jolanta Michałek, przedłuża rekrutację do projektu pt. "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" nr 2019-1-PL01-KA102-062658 w ramach Programu Erasmus + sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

do 11 grudnia 2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez kandydata/tkę oraz rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające dobry stan zdrowia, oświadczenie o braku przeciwskazań do podróżowania drogą lotniczą, oświadczenie o zapoznaniu się z regu-laminem uczestnictwa, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o sytuacji rodzinnej (jeśli dotyczy). Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zspmiedzyborz.internetdsl.pl w zakładce: Projekty: Erasmus+ 2019/2020

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Jolanta Michałek – koordynator szkolny
 • Monika Stempin – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ilona Kuczyńska – nauczyciel języka angielskiego
kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami:
 • frekwencja (kryterium dostępu: frekwencja powyżej 70%)
 • zaliczony test z wiedzy o Włoszech (kryterium dostępu)
 • zaangażowanie w życie szkoły (0 - 5 pkt)
 • średnia z przedmiotów zawodowych za półrocze poprzedzające wyjazd (0 - 5 pkt)
 • ocena z praktyki zawodowej - (0 - 5 pkt )
 • test z języka angielskiego (0 - 5 pkt)
 • zachowanie za półrocze poprzedzające wyjazd - (0 - 5 pkt )
 • poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie (0 - 5 pkt)
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata (+1 pkt.)
Maksymalna możliwa liczba punktów: 31 pkt.

Listy rankingowe, zakwalifikowanych oraz rezerwowe uczestników zostaną wywieszone na tablicy projektowej: 13.12.2019 r.

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do programu Erasmus+

18.11.2019 Jolanta Michałek

OGŁOSZENIE nr 01/11/2019 z dnia 18. 11. 2019 r.
w sprawie rekrutacji do projektu pt. „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
o numerze 2019-1-PL01-KA102-062658

Koordynator szkolny, Jolanta Michałek, ogłasza rekrutację do projektu pt. "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" nr 2019-1-PL01-KA102-062658 w ramach Programu Erasmus + sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Termin rekrutacji: 18.11.2019r. – 29.11.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez kandydata/tkę oraz rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające dobry stan zdrowia, oświadczenie o braku przeciwskazań do podróżowania drogą lotniczą, oświadczenie o zapoznaniu się z regu-laminem uczestnictwa, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o sytuacji rodzinnej (jeśli dotyczy). Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zspmiedzyborz.internetdsl.pl w zakładce: Projekty: Erasmus+ 2019/2020

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Jolanta Michałek – koordynator szkolny
 • Monika Stempin – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ilona Kuczyńska – nauczyciel języka angielskiego
kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami:
 • frekwencja (kryterium dostępu: frekwencja powyżej 70%)
 • zaliczony test z wiedzy o Włoszech (kryterium dostępu)
 • zaangażowanie w życie szkoły (0 - 5 pkt)
 • średnia z przedmiotów zawodowych za półrocze poprzedzające wyjazd (0 - 5 pkt)
 • ocena z praktyki zawodowej - (0 - 5 pkt )
 • test z języka angielskiego (0 - 5 pkt)
 • zachowanie za półrocze poprzedzające wyjazd - (0 - 5 pkt )
 • poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie (0 - 5 pkt)
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata (+1 pkt.)
Maksymalna możliwa liczba punktów: 31 pkt.

Listy rankingowe, zakwalifikowanych oraz rezerwowe uczestników zostaną wywieszone na tablicy projektowej: 11.12.2019 r.

OGŁOSZENIE nr 02/11/2019 z dnia 18. 11. 2019 r.
w sprawie rekrutacji do projektu pt. „Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
o numerze 2019-1-PL01-KA101-062734

Koordynator szkolny, Jolanta Michałek, ogłasza rekrutację do projektu pt. "Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" nr 2019-1-PL01-KA101-062734 w ramach Programu Erasmus + sektor: Edukacja szkolna.

Termin rekrutacji: 02.12.2019r. – 16.12.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez kandydata/tkę potwierdzające dobry stan zdrowia, oświadczenie o braku przeciwskazań do podróżowania drogą lotniczą, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zspmiedzyborz.internetdsl.pl w zakładce: Projekty: Erasmus+ 2019/2020

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Monika Ostrowska – nauczyciel terapeuta pedagogiczny
 • Andrzej Łokaj – nauczyciel informatyki
 • Ilona Kuczyńska – nauczyciel języka angielskiego
kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami:
 • zatrudnienie w ZSP Międzybórz, komunikatywna znajomość jęz. angielskiego , posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego
 • merytoryczne: staż pracy w ZSP Międzybórz: (0-5 lat- 1 pkt, 6-10 lat- 2 pkt, 11 i więcej- 3 pkt),
 • znajomość jęz. ang. weryfikowana na podstawie testu (0-10 pkt),
 • motywacja do wyjazdu oceniania na podstawie listu motywacyjnego (0-5 pkt),
 • plan wdrożenia nowych metod w codzienne funkcjonowanie placówki (0-7 punktów).
Do uczestnictwa w mobilności zakwalifikowane zostaną osoby spełniające kryteria dostępu, które w wyniku rekrutacji uzyskały największą liczbę punktów.

Listy rankingowe, zakwalifikowanych oraz rezerwowe uczestników zostaną wywieszone na tablicy projektowej: 20.12.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja uczestników programu Erasmus+

14.11.2019 Jolanta Michałek

14 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla młodzieży i nauczycieli na temat realizacji dwóch projektów w ramach programu ERASMUS+.

Erasmus+

Szkoła realizuje dwa projekty:

 • PROJEKT 1

  „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
  nr 2019-1-PL01-KA102-062658
  w ramach Programu Erasmus +
  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe
  kwota dofinansowania: 89 128,00 EUR

 • PROJEKT 2

  „Kadra ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat”
  nr 2019-1-PL01-KA101-062734
  w ramach Programu Erasmus +
  Sektor: Edukacja szkolna
  kwota dofinansowania: 27 810,00 EUR

Partnerem zagranicznym obu projektów jest Associazione Artistica Culturale "A Rocca" Via TCP Arcodaci 48, 98051 – Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Sicilia, Italy. Na spotkaniu przedstawiono cele projektów podano terminy realizacji mobilności oraz zasady rekrutacji uczestników.

Erasmus+ Erasmus+

W prezentacji przedstawiono również regulamin rekrutacji uczestników, który dla uczniów rozpoczyna się 18 listopada 2019 r., a dla pracowników 2 grudnia 2019 r., omówiono kryteria według których weryfikowani będą kandydaci i kandydatki.

Dokumenty do pobrania:

Dwa projekty w ramach programu Erasmus+

25.09.2019 Jolanta Michałek

Od 1 października 2019 szkoła będzie realizowała 2 projekty w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+

Łączna kwota dofinansowania: 116 938 Euro

Projekt 1:

 • Nazwa projektu: „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat"
 • Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-062658
 • Data rozpoczęcia projektu w ZSP Międzyborzu: 01-10-2019 r.
 • Data zakończenia projektu w ZSP Międzyborzu: 30-09-2021 r.

Sektory i akcje:
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów.

 • I Mobilność:
  Zawody w ramach których uczniowie odbędą praktykę zagraniczną we Włoszech na Sycylii w maju 2020 r:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – 12 uczniów
  • szkoła branżowa – 8 uczniów
 • II Mobilność:
  Zawody w ramach których uczniowie odbędą praktykę zagraniczną we Włoszech na Sycylii w maju 2021 r:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – 16 uczniów
  • szkoła branżowa – 4 uczniów

Czas trwania praktyki zagranicznej (I mobilność) : 10.05.2020r. – 30.05.2020r. (21 dni)
Czas trwania praktyki zagranicznej (II mobilności) : 09.05.2021r. – 29.05.2021r. (21 dni)

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższą swoje umiejętności językowe. Uczniowie podejmą praktykę w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia/szkolenia zawodowego we Włoszech. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią projektu jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez szkołę zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Erasmus+

Projekt 2:

 • Nazwa projektu: „Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat"
 • Numer projektu: 2019-1-PL01-KA101-062734
 • Data rozpoczęcia projektu w ZSP Międzyborzu: 01-10-2019 r.
 • Data zakończenia projektu w ZSP Międzyborzu: 30-09-2021 r.

Uczestnicy szkolenia kadry/pracowników
we Włoszech na Sycylii w lipcu 2020 r. - 10 pracowników ZSP w Międzyborzu

 • szkolenie kadry/pracowników w formie udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych.

Czas trwania szkolenia kadry/pracowników: 12.07.2020r. – 25.07.2020r. (14 dni)

Sektory i akcje:
Edukacja szkolna.
Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.