Opiekun Samorządu Uczniowskiego Monika Stempin

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

  • Agnieszka Kubacka (2T) - Przewodnicząca
  • Jakub Przybyłek (3Br) - Z-ca przewodniczącej
  • Julia Krajewska (4T) - Skarbnik
  • Wiktoria Walczak (3T) - Sekretarz

Plan pracy SU na rok szkolny 2022/2023
Harmonogram apeli w roku szkolnym 2022/2023

Miesiąc Termin Tematyka Klasa Odpowiedzialni
Wrzesień 01.09.2022 Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz 83 rocznicy wybuchu II wojny św. SU Przewodniuczący SU
Opiekun SU
Wrzesień 28-29.09.2022 Przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona społeczności ZSP im. Orła Białego oraz Dzień Chłopaka 2T Wychowawca klasy
Październik 13.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej 1T i 3T Wychowawcy klas
Listopad 10.11.2022 Święto Niepodległości
Dzień Patrona
4T Wychowawca klasy
Grudzień 22.12.2022 Święta Bożego Narodzenia SU Wychowawcy klas
SU
Maj 28.04.2023 Święto Flagi
Rocznica Konstytucji 3 Maja
3Br Wychowawca klasy
Czerwiec 23.06.2022 Pożegnanie klasy III Br i zakończenie roku szkolnego 1Br i 2Br Wychowawcy klas

Dokumenty do pobrania:

Regulaminy

Dokumenty do pobrania: