Uroczystość nadania szkole imienia

07 listopada 2006 roku o godzinie 11-tej w MGOK w Międzyborzu odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole.
W tematykę uroczystości wprowadziły zaproszonych gości dwie małe dziewczynki, które zadawały kolejno pytania z wiersza W. Bełzy "Katechizm polskiego dziecka" - "Kto ty jesteś? - Polak mały" skierowane do Pani Dyrektor Jolanty Michałek.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Gorące słowa powitania skierowano do przybyłych gości, wśród których znalazło się władze powiatu oleśnickiego, władze MiG Międzybórz, właściciele i dyrektorzy miejscowych zakładów pracy, dyrektorzy szkół powiatu oleśnickiego, byli dyrektorzy i pracownicy szkoły oraz cała społeczność szkolna.
W uroczystości brali również udział przedstawiciele pocztów sztandarowych ze szkół Powiatu Oleśnickiego. Dyrektor szkoły p. J. Michałek odczytała Akt Erekcyjny. Sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu wprowadzili członkowie Rady Rodziców.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Fundatorzy Sztandaru symbolicznie wbili pamiątkowe gwoździe.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Uroczystego poświęcenia Sztandaru dokonał proboszcz parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, ks. Marian Szczykno, w obecności chrzestnych Sztandaru: Radnej Powiatu Oleśnickiego Pani Barbary Witkowskiej i Starosty Powiatu Oleśnickiego Pana Zbigniewa Potyrały.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Podniosłym momentem uroczystości było przekazanie Sztandaru. Sztandar z należną mu czcią przekazywali kolejno: Rada Rodziców, Przewodniczący Rady Powiatu w obecności chrzestnych Sztandaru oraz Dyrektor Szkoły. Swoje oddanie i cześć wobec Sztandaru ślubowała Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej, Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele poszczególnych klas.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Uroczystość zgromadziła wielu wspaniałych gości, którzy na trwałe wpisali się w historię naszej szkoły. Skierowali oni wiele ciepłych słów do uczniów i wszystkich zgromadzonych.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

"Zapraszamy teraz wszystkich zebranych do obejrzenia części artystycznej pt. "Przypowieść o Orle Białym", w której poznamy losy naszego symbolu narodowego na przestrzeni dziejów" - tymi słowami prowadzący Aleksandra Gryglicka i Mateusz Moskwa wprowadzili obecnych w podróż po dziejach historii.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem polonistek: p. Joanny Ostrowskiej i p. Ewy Sługockiej.
Dziękując gościom za przybycie, Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do zwiedzania "Kącika Patrona", zwiedzania szkoły i na staropolski poczęstunek w auli szkolnej.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Goście nie szczędzili słów podziwu dla tak zorganizowanej uroczystości nadania imienia, wyrazili zachwyt nad przygotowanym przez uczniów Technikum Żywienia pod nadzorem pp. Anny Król i Jolanty Zawadzkiej "stołem szwedzkim" i gospodarnością władz szkoły.

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Uroczyste nadanie szkole imienia Uroczyste nadanie szkole imienia

Relację z uroczystości przygotowały: Ewa Sługocka, Elżbieta Smolis

Zdjęcia: Stefan Mizera

Sztandar

Sztandar wykonała Pracownia Haftu Artystycznego "Haft Art" Małgorzata Czarnecka z Murowanej Gośliny.

Awers sztandaru Rewers Sztandaru

Ozdobne zwoje wykonało Wydawnictwo"PERGAMENA" Jan Zając z Katowic.

Akt Erekcyjny Rota ślubowania Pocztu Sztandaroewgo

Rota ślubowania Klas Pierwszych Rota ślubowania Klas Maturalnych

Podpisy pod Aktem Erekcyjnym

Fundatorem szafy jest firma PW "JARMEL" Jan Jarosik, Józef Jarosik z Międzyborza.

Kącik Patrona Kącik Patrona

Kącik Patrona Kącik Patrona

Historia Orła Białego

Nasz Patron

Według popularnej legendy, założyciel państwa Polan Lech , podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. Znajdował się w nim biały orzeł z dwoma pisklętami. Gdy Lech przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno) od słowa ''gniazdo''. Mniej romantyczna wersja zakłada, że Polanie mogli przyjąć emblemat orła jako symbol mocy wzorując się na cesarstwie rzymskim (od którego symbol orła przejęło wiele europejskich państw).

Historia godła

Orzeł w koronie widnieje już na denarach Bolesława Chrobrego - to jego najwcześniejszy zachowany wizerunek. Orzeł występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach od dwunastego wieku. Jako oficjalne godło całego państwa polskiego zaczął być używany od 1295 przez Przemysła II.
Forma graficzna orła zmieniała się przez wieki. Dzisiejsza jego forma, przyjęta w 1927 (projekt profesora Zygmunta Kamińskiego), jest wzorowana na orle z epoki Stefana Batorego. Zmieniała się także cała tarcza - w Rzeczypospolitej Obojga Narodów tarcza stała się czwórdzielna, z naprzemiennymi wizerunkami polskiego Orła i litewskiej Pogoni.
Podczas rozbiorów wiele utworzonych przez zaborców guberni, prowincji i województw polskich otrzymało nowe herby - nadal przewijał się na nich biały orzeł, bez korony albo z koroną, albo z głową odwróconą na lewą część czoła ; gdzieniegdzie występowała też Pogoń mimo wygasłej Unii. Najczęściej były to herby złożone z godłem zaborcy (np. Wielkie Księstwo Poznańskie miało herb z czarnym, pokrzyżackim orłem tak jak inne prowincje pruskie, ale z tarczą sercową czerwoną, na której widniał polski orzeł w koronie). Po powstaniu listopadowym carowie, tytułujący się również królami Polski, przejęli polski order Białego Orła z niebieską wstęgą, który odtąd cieszył się w Rosji uznaniem. Na godle z okresu powstania styczniowego widnieje, oprócz orła i Pogoni, Archanioł - symbol Ukrainy.
Podczas rozbiorów ludność polska skrzętnie zbierała przedrozbiorowe grosze i inne polskie monety z godłem Rzeczypospolitej. Oczywiście nie mogło zabraknąć orła na sztandarach i emblematach powstańczych, często nadal z Pogonią litewską.
W 1916 Austria i Niemcy przystały na odnowienie Królestwa Polskiego. W 1917 wyemitowano pierwsze banknoty polskie z orłem w koronie na tarczy niepodzielnej. Po odzyskaniu niepodległości Orzeł Biały został uprawomocniony jako godło państwowe uchwałą sejmową w 1919 r. Oficjalny wizerunek godła przypominał orła Stanisława Poniatowskiego i był używany do 1927, kiedy powstała nowa wersja wg projektu Zygmunta Kamińskiego.
Po II wojnie światowej, w 1945 władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej usunęły koronę z głowy orła. Usunięcie potwierdzono dodatkowo dekretem w 1955. Polski Rząd na Uchodźstwie w odpowiedzi umieścił na głowie orła zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem. Dzisiejszy wizerunek godła, jest określony w art. 28. ust. 1 Konstytucji z 1997: Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Jego aktualny, ustawowy wygląd to: biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w lewo (czyli na zachód) na czerwonym tle został zatwierdzony w lutym 1990 roku przez Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej.
Współcześnie jest to chroniony prawem symbol państwa polskiego. Jego wizerunek widnieje na budynkach administracji państwowej wszystkich szczebli. Jest obecny w szkołach oraz sądach. Ponadto jest reprezentowany na awersach polskich monet.

Poglądowa galeria Orłów Białych

Orzeł Kazimierza Wielkiego Orzeł Zygmunta Starego Orzeł Anny Jagielonki
Orzeł Stanisława Poniatowskiego Herb Obojga Narodów Symbol powstańców 1830
Orzeł z lat 1919-27 Herb Rzeczypospolitej Polskiej
wg. wzoru z 1927 r.
Orzeł PRL
Flaga Polski z Godłem Godło z Dziennika Ustaw

Tradycja heraldyczna

Orzeł przedstawiony jest zgodnie z tradycją heraldyczną, w postaci gotowej do walki. Nieprawdą jest, jakoby złamana została w tym przypadku heraldyczna zasada alternacji, która każe tak dobierać tynktury, aby kolor znajdował na metalu, lub metal na kolorze (metalami w heraldyce są srebro i złoto, najczęstszymi kolorami - czerwień i błękit). Biel oddaje w heraldyce metal srebrny, tak więc nie ma potrzeby dodatkowego oddzielania bieli orła od czerwonego tła. Polskie godło nosi nazwę własną Orzeł Biały, ale heraldyczny opis państwowego symbolu brzmi: w polu czerwonym srebrny orzeł w złotej koronie. Ułożenie głowy orła w prawo (w stronę zaszczytną ku prawemu skrzydłu) jest w heraldyce naturalne i nie wymaga dodatkowego określenia. Również nieprawdziwe jest twierdzenie, że ukoronowanie orła oznacza niepełną suwerenność. Owszem, w zachodnioeuropejskiej heraldyce ukoronowanie przedstawianego na tarczy zwierzęcia czy postaci oznaczało zwykle zależność lenną. Ukoronowany Orzeł Biały przeciwnie, od początku symbolizował suwerenność Polski. Błędem heraldycznym jest natomiast zapis Godło Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis powinien brzmieć Herb Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ orzeł umieszczony w polu tarczy to herb.