Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego

 • 4 września 2023

Zimowa przerwa świąteczna

 • 23 - 31 grudnia 2023

Semestr I

 • klasa 5T - 4 września 2023 - 15 grudnia 2023
 • pozostałe klasy - 4 września 2023 - 12 stycznia 2024

Semestr II

 • klasa 5T - 18 grudnia 2023 - 26 kwietnia 2024
 • pozostałe klasy - 15 stycznia 2024 - 21 czerwca 2024

Ferie zimowe

 • 15 - 28 stycznia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

 • 28 marca - 2 kwietnia 2024

Egzaminy maturalne i zawodowe

 • Terminy wskaże dyrektor OKE, CKE

Zakończenie roku szkolnego

 • klasa 5T - 26 kwietnia 2024
 • pozostałe klasy - 21 czerwca 2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 30-31 października 2023
 • 2 maja 2024
 • 31 maja 2024

Ferie letnie

 • 22 czerwca - 31 sierpnia 2024

Egzaminy poprawkowe

 • 19 - 23 sierpnia 2024

Ilość tygodni nauki dla klas

 • 5T - 30 tyg.
 • 3T, 4T - 32 tyg.
 • pozostałe klasy - 36 tyg.

Dokumenty
Do pobrania:

Organizacja roku szkolnego 2023-24