03 lutego 2022 r.

Data publikacji: 03 lutego 2022 r. 14:00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu
ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz
ogłasza II Ustny Przetarg Nieograniczony.

Sprzedaż majątku ruchomego powierzonego Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych
im. Orła Białego w Międzyborzu ul. Wrocławska 2.

Przetargiem objęta jest sprzedaż:
Kocioł C.O. typu DORADUS

 • Moc kotła - 180 kW
 • Rok produkcji - 2016
 • Typ kotła - 1440
 • Ogrzewana powierzchnia - od 1400 m2
 • Nr kotła - 1440
 • Zestaw nadmuchowy - KRYPTON, 2xRV 25
 • Paliwo podstawowe - węgiel kamienny
 • Konstrukcja - atestowana stal kotłowa o grubości 6 mm wnętrze i 4 mm z zewnątrz.

Szczegóły przetargu:
Ogłoszenie o przetargu w postaci dokumentu PDF

 


20 stycznia 2022 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2022 r. 7:00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu
ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz
ogłasza I Ustny Przetarg Nieograniczony.

Sprzedaż majątku ruchomego powierzonego Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych
im. Orła Białego w Międzyborzu ul. Wrocławska 2.

Przetargiem objęta jest sprzedaż:
Kocioł C.O. typu DORADUS

 • Moc kotła - 180 kW
 • Rok produkcji - 2016
 • Typ kotła - 1440
 • Ogrzewana powierzchnia - od 1400 m2
 • Nr kotła - 1440
 • Zestaw nadmuchowy - KRYPTON, 2xRV 25
 • Paliwo podstawowe - węgiel kamienny
 • Konstrukcja - atestowana stal kotłowa o grubości 6 mm wnętrze i 4 mm z zewnątrz.

Szczegóły przetargu:
Ogłoszenie o przetargu w postaci dokumentu PDF

 


19 maja 2021 r.

Data publikacji: 19 maja 2021 r. 15:00

„Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami”

Dokumentacja do pobrania pod adresem prowadzonego postępowania na platformie zakupowej zamawiającego:
https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olesnicki/demand/notice/public/28975/details

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Pozycja Planu 2.1.1
Przedmiot zamówienia Przebudowa kotłowni na paliwo stałe o mocy 180KW na potrzeby 3 budynków Zespołu Szkół, na dwie kotłownie gazowe wraz z instalacją wewnętrzną gazu.Przebudowa istniejącej sieci c.o. między budynkami.
Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
Orientacyjna wartość zamówienia 416 999,00 PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania Marzec

Do pobrania: (w formacie PDF)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021