Rekrutacja Erasmus+ COVID-19 Deklaracja dostępności Poradnie BIP

"Erasmus+" 2021-2027

Informacja przed wyjazdem na zagraniczne praktyki Erasmus + numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000058306 19.09 – 02.10. 2023 r Granada 2023...

Więcej »

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
proszę o upowszechnienie w społeczności szkolnej mojego Listu skierowanego do dyrektorów, nauczycieli i rodziców. W szczególności proszę o rozesłanie Listu pocztą elektroniczną do nauczycieli i za pośrednictwem dziennika elektronicznego do rodziców u uczniów, umieszczenie Listu na stronie internetowej Państwa szkoły/placówki oraz umieszczenie na tablicach informacyjnych szkół/placówek.

Cała treść listu: List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Dolnośląski Kurator Oświaty
Roman Kowalczyk

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Więcej »


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
4 września 2023 r. o godz. 9:00 w auli szkolnej.
Obowiązuje strój galowy
Po uroczystości odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Wakacje