Poprawa Efektów Dolny śląsk

Realizacja projektu w roku szkolnym 2022-2023

30.09.2022 Monika Stempin

Dolny śląsk Program regionalny UE

Trzeci rok z rzędu kolejni uczniowie realizują projekt pt. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, który realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

W tym roku szkolnym 2022-2023 uczennice biorące udział w projekcie to:

  • Natalia, Wiktoria, Gabrysia, Julia, Agnieszka, Nikola, Natalia i Karol.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I GRATULUJEMY CHĘCI ZDOBYWANIA I POSZERZANIA SWOJEJ WIEDZY.

Realizacja projektu w roku szkolnym 2021-2022

01.10.2021 Monika Stempin

Dolny śląsk Program regionalny UE

W roku szkolnym 2021-2022 kontynuujemy realizację projektu pt. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, który realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

W tym roku szkolnym 2021-2022 uczennice biorące udział w projekcie to:

  • Julia, Zuzia, Malwina, Kinga, Oliwia, Jowita.

Staże uczniowskie

08.03.2021 Monika Stempin

Dolny śląsk Program regionalny UE

Uczniowie klasy 3 technikum Patrycja, Miłosz, Asia, Klaudia, Sylwia i Karolina
uczestniczą w projekcie pt. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, który realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Celem stażu jest podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i zdobywanie przez nich doświadczenia w pracy w warunkach rzeczywistych w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych oraz zrealizują staż w zakładach gastronomicznym.

Plakat WKZ

08.03.2021 Monika Stempin

Plakat WKZ

Do pobrania:

Plakat WKZ

Informacje ogólne

08.03.2021 Monika Stempin

Poprawa Efektów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego (4 miastami: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz 5 powiatami: Bolesławieckim, Głogowskim, Kłodzkim, Oleśnickim i Świdnickim) projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Główny cel projektu:
Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Zadania:

  • Przeprowadzenie cyklu zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych
  • Realizacja staży zawodowych u pracodawców

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.03.2020 do 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 9 784 775,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Oleśnickiego 285 060,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 9 784 775,00 zł