Unia Europejska Wiedza Edukacja Rozwój

Lista rekrutacyjna uczniów

13.12.2019 Jolanta Michałek

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU PT. „UCZNIOWIE Z ZSP W MIĘDZYBORZU – OTWARCI NA ŚWIAT”
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
SEKTOR: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

LISTA PODSTAWOWA:

 1. Antas Patrycja
 2. Balcerek Miłosz
 3. Duś Krzysztof
 4. Jędrasiak Kaja
 5. Klimek Maciej
 6. Koremba Izabela
 7. Luty Andreas
 8. Matla Agata
 9. Muzyka Joanna
 10. Pater Klaudia
 11. Rudkiewicz Eliza
 12. Ruszkiewicz Sylwia
 13. Sieradzki Krystian
 14. Sztrake Karolina
 15. Szymczak Agata
 16. Wójcik Maria
 17. Żuberek Jakub

LISTA REZERWOWA: (po dostarczeniu pełnej dokumentacji będą rozpatrzone zgłoszenia)

 1. Jamrozik Konstanty
 2. Michalski Igor
 3. Przygoda Eryk
 4. Smółka Damian

Do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do programu Erasmus+

04.12.2019 Jolanta Michałek

OGŁOSZENIE nr 03/11/2019 z dnia 04. 12. 2019 r.
w sprawie rekrutacji do projektu pt. „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
o numerze 2019-1-PL01-KA102-062658

Koordynator szkolny, Jolanta Michałek, przedłuża rekrutację do projektu pt. "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" nr 2019-1-PL01-KA102-062658 w ramach Programu Erasmus + sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

do 11 grudnia 2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez kandydata/tkę oraz rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające dobry stan zdrowia, oświadczenie o braku przeciwskazań do podróżowania drogą lotniczą, oświadczenie o zapoznaniu się z regu-laminem uczestnictwa, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o sytuacji rodzinnej (jeśli dotyczy). Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zspmiedzyborz.internetdsl.pl w zakładce: Projekty: Erasmus+ 2019/2020

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Jolanta Michałek – koordynator szkolny
 • Monika Stempin – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ilona Kuczyńska – nauczyciel języka angielskiego
kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami:
 • frekwencja (kryterium dostępu: frekwencja powyżej 70%)
 • zaliczony test z wiedzy o Włoszech (kryterium dostępu)
 • zaangażowanie w życie szkoły (0 - 5 pkt)
 • średnia z przedmiotów zawodowych za półrocze poprzedzające wyjazd (0 - 5 pkt)
 • ocena z praktyki zawodowej - (0 - 5 pkt )
 • test z języka angielskiego (0 - 5 pkt)
 • zachowanie za półrocze poprzedzające wyjazd - (0 - 5 pkt )
 • poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie (0 - 5 pkt)
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata (+1 pkt.)
Maksymalna możliwa liczba punktów: 31 pkt.

Listy rankingowe, zakwalifikowanych oraz rezerwowe uczestników zostaną wywieszone na tablicy projektowej: 13.12.2019 r.

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do programu Erasmus+

18.11.2019 Jolanta Michałek

OGŁOSZENIE nr 01/11/2019 z dnia 18. 11. 2019 r.
w sprawie rekrutacji do projektu pt. „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
o numerze 2019-1-PL01-KA102-062658

Koordynator szkolny, Jolanta Michałek, ogłasza rekrutację do projektu pt. "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" nr 2019-1-PL01-KA102-062658 w ramach Programu Erasmus + sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Termin rekrutacji: 18.11.2019r. – 29.11.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez kandydata/tkę oraz rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające dobry stan zdrowia, oświadczenie o braku przeciwskazań do podróżowania drogą lotniczą, oświadczenie o zapoznaniu się z regu-laminem uczestnictwa, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o sytuacji rodzinnej (jeśli dotyczy). Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zspmiedzyborz.internetdsl.pl w zakładce: Projekty: Erasmus+ 2019/2020

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Jolanta Michałek – koordynator szkolny
 • Monika Stempin – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ilona Kuczyńska – nauczyciel języka angielskiego
kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami:
 • frekwencja (kryterium dostępu: frekwencja powyżej 70%)
 • zaliczony test z wiedzy o Włoszech (kryterium dostępu)
 • zaangażowanie w życie szkoły (0 - 5 pkt)
 • średnia z przedmiotów zawodowych za półrocze poprzedzające wyjazd (0 - 5 pkt)
 • ocena z praktyki zawodowej - (0 - 5 pkt )
 • test z języka angielskiego (0 - 5 pkt)
 • zachowanie za półrocze poprzedzające wyjazd - (0 - 5 pkt )
 • poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie (0 - 5 pkt)
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata (+1 pkt.)
Maksymalna możliwa liczba punktów: 31 pkt.

Listy rankingowe, zakwalifikowanych oraz rezerwowe uczestników zostaną wywieszone na tablicy projektowej: 11.12.2019 r.

OGŁOSZENIE nr 02/11/2019 z dnia 18. 11. 2019 r.
w sprawie rekrutacji do projektu pt. „Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
o numerze 2019-1-PL01-KA101-062734

Koordynator szkolny, Jolanta Michałek, ogłasza rekrutację do projektu pt. "Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat" nr 2019-1-PL01-KA101-062734 w ramach Programu Erasmus + sektor: Edukacja szkolna.

Termin rekrutacji: 02.12.2019r. – 16.12.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez kandydata/tkę potwierdzające dobry stan zdrowia, oświadczenie o braku przeciwskazań do podróżowania drogą lotniczą, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zspmiedzyborz.internetdsl.pl w zakładce: Projekty: Erasmus+ 2019/2020

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Monika Ostrowska – nauczyciel terapeuta pedagogiczny
 • Andrzej Łokaj – nauczyciel informatyki
 • Ilona Kuczyńska – nauczyciel języka angielskiego
kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami:
 • zatrudnienie w ZSP Międzybórz, komunikatywna znajomość jęz. angielskiego , posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego
 • merytoryczne: staż pracy w ZSP Międzybórz: (0-5 lat- 1 pkt, 6-10 lat- 2 pkt, 11 i więcej- 3 pkt),
 • znajomość jęz. ang. weryfikowana na podstawie testu (0-10 pkt),
 • motywacja do wyjazdu oceniania na podstawie listu motywacyjnego (0-5 pkt),
 • plan wdrożenia nowych metod w codzienne funkcjonowanie placówki (0-7 punktów).
Do uczestnictwa w mobilności zakwalifikowane zostaną osoby spełniające kryteria dostępu, które w wyniku rekrutacji uzyskały największą liczbę punktów.

Listy rankingowe, zakwalifikowanych oraz rezerwowe uczestników zostaną wywieszone na tablicy projektowej: 20.12.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja uczestników programu Erasmus+

14.11.2019 Jolanta Michałek

14 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla młodzieży i nauczycieli na temat realizacji dwóch projektów w ramach programu ERASMUS+.

Erasmus+

Szkoła realizuje dwa projekty:

 • PROJEKT 1

  „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat”
  nr 2019-1-PL01-KA102-062658
  w ramach Programu Erasmus +
  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe
  kwota dofinansowania: 89 128,00 EUR

 • PROJEKT 2

  „Kadra ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat”
  nr 2019-1-PL01-KA101-062734
  w ramach Programu Erasmus +
  Sektor: Edukacja szkolna
  kwota dofinansowania: 27 810,00 EUR

Partnerem zagranicznym obu projektów jest Associazione Artistica Culturale "A Rocca" Via TCP Arcodaci 48, 98051 – Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Sicilia, Italy. Na spotkaniu przedstawiono cele projektów podano terminy realizacji mobilności oraz zasady rekrutacji uczestników.

Erasmus+ Erasmus+

W prezentacji przedstawiono również regulamin rekrutacji uczestników, który dla uczniów rozpoczyna się 18 listopada 2019 r., a dla pracowników 2 grudnia 2019 r., omówiono kryteria według których weryfikowani będą kandydaci i kandydatki.

Dokumenty do pobrania:

Dwa projekty w ramach programu Erasmus+

25.09.2019 Jolanta Michałek

Od 1 października 2019 szkoła będzie realizowała 2 projekty w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+

Łączna kwota dofinansowania: 116 938 Euro

Projekt 1:

 • Nazwa projektu: „Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat"
 • Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-062658
 • Data rozpoczęcia projektu w ZSP Międzyborzu: 01-10-2019 r.
 • Data zakończenia projektu w ZSP Międzyborzu: 30-09-2021 r.

Sektory i akcje:
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów.

 • I Mobilność:
  Zawody w ramach których uczniowie odbędą praktykę zagraniczną we Włoszech na Sycylii w maju 2020 r:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – 12 uczniów
  • szkoła branżowa – 8 uczniów
 • II Mobilność:
  Zawody w ramach których uczniowie odbędą praktykę zagraniczną we Włoszech na Sycylii w maju 2021 r:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – 16 uczniów
  • szkoła branżowa – 4 uczniów

Czas trwania praktyki zagranicznej (I mobilność) : 10.05.2020r. – 30.05.2020r. (21 dni)
Czas trwania praktyki zagranicznej (II mobilności) : 09.05.2021r. – 29.05.2021r. (21 dni)

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższą swoje umiejętności językowe. Uczniowie podejmą praktykę w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia/szkolenia zawodowego we Włoszech. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią projektu jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez szkołę zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Erasmus+

Projekt 2:

 • Nazwa projektu: „Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat"
 • Numer projektu: 2019-1-PL01-KA101-062734
 • Data rozpoczęcia projektu w ZSP Międzyborzu: 01-10-2019 r.
 • Data zakończenia projektu w ZSP Międzyborzu: 30-09-2021 r.

Uczestnicy szkolenia kadry/pracowników
we Włoszech na Sycylii w lipcu 2020 r. - 10 pracowników ZSP w Międzyborzu

 • szkolenie kadry/pracowników w formie udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych.

Czas trwania szkolenia kadry/pracowników: 12.07.2020r. – 25.07.2020r. (14 dni)

Sektory i akcje:
Edukacja szkolna.
Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.