Unia Europejska Wiedza Edukacja Rozwój

Informacja o wyjeździe 2023.09.19 na praktyki

12.09.2023
Dyrektor Jolanta Michałek

Informacja przed wyjazdem na zagraniczne praktyki Erasmus + numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000058306 19.09 – 02.10. 2023 r Granada 2023

Zbiórka przed szkołą we wtorek, 19.09 2023 o godz. 13:00
Przejazd na lotnisko do Wrocławia - wylot 17:10
Wymiary bagażu:
a) podręczny - do 5 kg, wymiary: 40x20x25 cm
b) bagaż rejestrowany do 20 kg

Niezbędne dokumenty do odprawy: dowód osobisty (ew. paszport)
Inne dokumenty do zabrania: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Do pobrania:

Protokół z rekrutacji z dnia 19 maja 2023 r

19.05.2023
Dyrektor Jolanta Michałek

Do projektu Erasmus + numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000058306
w ramach akredytacji numer 2020-1-PL01-KA120-VET-095794

Dnia 19 maja 2023 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Monika Stempin– przewodniczący (z-ca dyrektora)
 2. Ilona Kuczyńska – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących
 3. Jolanta Michałek - koordynator
po analizie formularzy zgłoszeniowych ustaliła listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej, które są załącznikami do niniejszego protokołu

Lista osób zakwalifikowanych Erasmus+ 2023-2024

 1. Kinga Kosmala - 31 pkt.
 2. Martyna Dziedzic - 29 pkt.
 3. Martyna Królki - 28 pkt.
 4. Aleksander Ptak - 25 pkt.
 5. Adrian Wojczak - 25 pkt.
 6. Karol Domański - 24 pkt.
 7. Amelia Grzybowska - 24 pkt.
 8. Anna Jaś - 24 pkt.
 9. Izabela Warkocz - 24 pkt.
 10. Natalia Królik - 23 pkt.
 11. Agnieszka Kubacka - 23 pkt.
 12. Oliwia Lis - 23 pkt.
 13. Natalia Lis - 23 pkt.
 14. Julia Nowak - 23 pkt.
 15. Marcelina Siwek - 23 pkt.
 16. Karolina Miedzińska - 22 pkt.
 17. Anastazja Kowalczyk - 21 pkt.
 18. Maja Prokop - 21 pkt.
 19. Marija Monastyrska - 20 pkt.
 20. Amelia Michalska - 19 pkt.
 21. Hanna Szkudlarek - 19 pkt.
 22. Jakub Krajewski - 18 pkt.
 23. Andrzej Rogóż - 18 pkt.
Lista rezerwowa:
 1. Nikola Wawrzyniak - 24 pkt.
 2. Zuzanna Grzesiak - 21 pkt.
 3. Justyna Śląska - 21 pkt.
 4. Lena Woźniak - 16 pkt.
 5. Kacper Bilski - 15 pkt.
 6. Zuzanna Netter - 12 pkt.

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 1. Agnieszka Pilarczyk
 2. Daria Olszewska
 3. Jolanta Michałek
 4. Elżbieta Smolis
Rezerwa:
 1. Monika Stempin

Informacja o praktykach 2023

23.01.2023
Dyrektor Jolanta Michałek

Informacja o zagranicznych praktykach zawodowych - Hiszpania, Grenada.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na dwutygodniowe praktyki zagraniczne, które odbędą się w Grenadzie, w Hiszpanii.
Czas trwania: dwa tygodnie w terminie 18 – 29 września 2023 r. plus dwa dni na podróż.
Formularze rekrutacyjne będą dostępne od 30 stycznia 2023 r.
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 27 lutego – 20 marca 2023 r.
Ilość miejsc: 23

W związku z tym, że planowe praktyki zawodowe w przyszłym roku szkolnym mają obecne klasy II T i III T, pierwszeństwo w przyjmowaniu formularzy mają uczniowie tych klas jednak z zachowaniem kryteriów rekrutacji.

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wyjazdu również dla pozostałych uczniów, również z branżowej szkoły I stopnia

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja nauczycieli na dwutygodniowy job shadowing, które odbędą się w Grenadzie, w Hiszpanii.
Czas trwania: tydzień w terminie 18 – 22 września 2023 r. plus dwa dni na podróż.
Formularze rekrutacyjne będą dostępne od 30 stycznia 2023 r.
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 27 lutego – 20 marca 2023 r.
Ilość miejsc: 4

Do pobrania:

Harmonogram czynności 2023

18.01.2023
Dyrektor Jolanta Michałek

Harmonogram czynności

"Mobilności uczniów i kadry w ZSP Międzybórz"
o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000058306 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, numer akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095794

 • Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 27 lutego 2023 – 10 marca 2023 r.
 • Test biegłości językowej 3 maja 2023 r.
 • Test wiedzy o Hiszpanii 4 maja 2023 r.
 • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej 8 maja 2023 r.
 • Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie 22 maja 2023 r..
 • Podpisanie umów 22 maja 2023 r.
 • Przygotowanie kulturowo- językowo– pedagogiczne przed wyjazdem czerwiec 2023 r.
 • Wyjazd 16 – 17 września 2023 r.

Podsumowanie mobilności ERASMUS+

23.11.2022
Dyrektor Jolanta Michałek

23 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość podsumowania mobilności w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach programu Erasmus+ nr umowy - 2021-1-PL01-KA121-VET-000009988.

ERASMUS+

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej, Wysokość dotacji 46178 Euro, okres obowiązywania: 15 miesięcy 01.09.2021 – 30.11.2022 r.

ERASMUS+

Mobilność obejmowała dwa wyjazdy zagraniczne:

 • jeden na praktyki uczniowskie 19 – 30. 09. 2022 r. plus dwa dni na podróż
 • drugi job shadowing nauczycieli 19 – 23. 09. 2022 r. plus dwa dni na podróż

ERASMUS+

Uroczystość podsumowania mobilności zaszczycili swą obecnością goście: władze powiatowe i gminne, nauczyciele, uczniowie, rodzice.

ERASMUS+ ERASMUS+

Prowadzące uczennice przedstawiły główne założenia projektu, opowiedziały o trudnościach jakie pojawiły się w trakcie jego realizacji. Następnie uczniowie przedstawili krótkie sprawozdania z zagranicznych pobytów, opowiadali o stażach zawodowych, zdobytym doświadczeniu i umiejętnościach.

ERASMUS+

Dzielili się wrażeniami z wycieczek, opowiadali o ciekawostkach i kulturze odwiedzanych miejsc. Przedstawione prezentacje multimedialne oraz filmiki przywołały wspomnienia i stanowiły wizualną namiastkę dwutygodniowego pobytu dla zgromadzonych na uroczystości gości. Przedstawiono też prezentację podsumowującą pobyt nauczycieli na job shadowing i efekty osiągnięte podczas tygodniowego pobytu.

ERASMUS+

Uczniowie przygotowali również pokaz kelnerskiej obsługi synchronicznej.
Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor wręczyła uczniom zdobyte na stażach certyfikaty Europass.

ERASMUS+

Kolejnym, punktem spotkania były rozmowy indywidualne podsumowujące mobilność, które toczyły się przy poczęstunku zorganizowanym w formie szwedzkiego stołu z hiszpańskimi potrawami.

Podsumowując projekt, możemy zdecydowanie stwierdzić, że udział w projekcie przyniósł wiele korzyści. Uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe, doskonalili sprawność posługiwania się językiem angielskimi w mniejszym stopniu hiszpańskim. Uczniowie wzmocnili również poczucie swojej wartości, dzieląc się swoją dotychczasową wiedzą i doświadczeniem, co było bardzo doceniane przez przedsiębiorców. Oprócz tego cennym doświadczeniem była możliwość integrowania się grupy z lokalną społecznością i nawiązanie nowych kontaktów nie tylko tych zawodowych, ale również na szczeblu prywatnym.
Wszyscy bardzo doceniamy gościnność, otwartość i miłą atmosferę, której doświadczyliśmy na co dzień. Czas spędzony w Alicante pozostawił w naszej pamięci piękne wspomnienia i wzbogacił o nowe doświadczenia.

Harmonogram czynności

07.05.2022
Dyrektor Jolanta Michałek

Harmonogram czynności

"Mobilności uczniów i kadry w ZSP Międzybórz"
o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000009988 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, numer akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095794

 • Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych 04.05.2022 – 20.05 2022 r.
 • Test biegłości językowej 23 maja 2022 r.
 • Test wiedzy o Hiszpanii 24 maja 2022 r.
 • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej 10 czerwca 2022 r.
 • Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.
  Podpisanie umów. 17 czerwca 2022 r.

Informacja o praktykach

18.03.2022
Dyrektor Jolanta Michałek

Informacja o zagranicznych praktykach zawodowych - Hiszpania, Alicante.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na dwutygodniowe praktyki zagraniczne, które odbędą się w Alicante, w Hiszpanii.
Czas trwania: dwa tygodnie w terminie 19 – 30. 09. 2022 r. plus dwa dni na podróż.
Formularze rekrutacyjne będą dostępne od 22 kwietnia 2022 r.
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 04 – 20.05 2022 r.
Ilość miejsc: 21

W związku z tym, że planowe praktyki zawodowe w przyszłym roku szkolnym mają obecne klasy II T i III T, pierwszeństwo w przyjmowaniu formularzy mają uczniowie tych klas.

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wyjazdu również dla pozostałych uczniów, również z branżowej szkoły I stopnia

Do pobrania: