Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024

Przedmioty
mgr inż. Jolanta Michałek dyrektor szkoły biologia, plastyka
mgr inż. Monika Stempin z-ca dyrektora przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Małgorzata Adamek biologia
mgr Michał Dobosz psycholog
mgr Halina Doktór język polski
mgr Anna Hofman geografia, biznes i zarządzanie
mgr inż. Leszek Hofman wf, chemia
mgr Bożena Krzewska religia
mgr Ilona Kuczyńska język angielski
mgr Beata Łukawska historia, historia i teraźniejszość, WOS
mgr Magdalena Majewska matematyka, fizyka
mgr inż. Daria Olszewska przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Monika Ostrowska rewalidacja język niemiecki
mgr Karina Pietras-Żmuda pedagog, rewalidacja
mgr Agnieszka Pilarczyk informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Elżbieta Smolis pedagog, biblioteka
mgr Hanna Śniadek język polski

Pracownicy administracji

 • mgr Iwona Kowalska - Sekretarz szkoły
 • mgr Aneta Poręba - Główna księgowa
 •   Nina Stoppok - Referent ds płac

Pracownicy obsługi

 •   Ewelina Daszczyk
 •   Regina Kowalska
 •   Jerzy Zawielak

Zespoły nauczycielskie

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Przewodniczący

Elżbieta Smolis

Członkowie

 • Wychowawcy klas
 • Michał Dobosz
 • Bożena Krzewska
 • Karina Pietras-Żmuda

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Przewodniczący

Ilona Kuczyńska

Członkowie

 • Halina Doktór
 • Beata Łukawska
 • Monika Ostrowska
 • Hanna Śniadek

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Przewodniczący

Magdalena Majewska

Członkowie

 • Małgorzata Adamek
 • Anna Hofman
 • Leszek Hofman
 • Agnieszka Pilarczyk

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Przewodniczący

Monika Stempin

Członkowie

 • Ilona Kuczyńska
 • Daria Olszewska
 • Monika Ostrowska

ZESPÓŁ DORADCZY DYREKTORA

Członkowie

 • Beata Łukawska
 • Monika Stempin

ZESPÓŁ ZADANIOWY

Przewodniczący

Monika Ostrowska

Członkowie

 • Bożena Krzewska
 • Ilona Kuczyńska
 • Daria Olszewska
 • Agnieszka Pilarczyk
 • Elżbieta Smolis

ZESPÓŁ DS. AKTUALIZACJI PRAWA SZKOLNEGO

Członkowie

 • Beata Łukawska
 • Monika Stempin

ZESPÓŁ DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Przewodniczący

Karina Pietras-Żmuda

Członkowie

 • Michał Dobosz
 • Jolanta Michałek
 • Monika Ostrowska
 • Elżbieta Smolis

SZKOLNY WOLONTARIAT

Przewodniczący

Daria Olszewska

Członkowie

 • Ilona Kuczyńska
 • Agnieszka Pilarczyk
 • Magdalena Majewska