Unia Europejska Wiedza Edukacja Rozwój

Harmonogram czynności

07.05.2022
Dyrektor Jolanta Michałek

Harmonogram czynności

"Mobilności uczniów i kadry w ZSP Międzybórz"
o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000009988 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, numer akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095794

  • Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych 04.05.2022 – 20.05 2022 r.
  • Test biegłości językowej 23 maja 2022 r.
  • Test wiedzy o Hiszpanii 24 maja 2022 r.
  • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej 10 czerwca 2022 r.
  • Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.
    Podpisanie umów. 17 czerwca 2022 r.

Informacja o praktykach

18.03.2022
Dyrektor Jolanta Michałek

Informacja o zagranicznych praktykach zawodowych - Hiszpania, Alicante.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na dwutygodniowe praktyki zagraniczne, które odbędą się w Alicante, w Hiszpanii.
Czas trwania: dwa tygodnie w terminie 19 – 30. 09. 2022 r. plus dwa dni na podróż.
Formularze rekrutacyjne będą dostępne od 22 kwietnia 2022 r.
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 04 – 20.05 2022 r.
Ilość miejsc: 21

W związku z tym, że planowe praktyki zawodowe w przyszłym roku szkolnym mają obecne klasy II T i III T, pierwszeństwo w przyjmowaniu formularzy mają uczniowie tych klas.

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wyjazdu również dla pozostałych uczniów, również z branżowej szkoły I stopnia

Do pobrania: