Matura

Harmonogram Matura 2020

Harmonogram

Materiał do pobrania:

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Spis treści:

  • Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnym
  • Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2019/2020
  • Zasady obiegu informacji
  • Informacje dla zdającego egzamin maturalny w roku 2020
  • Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej
  • Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej
  • Komunikowanie wyników
Szczegółowa procedura w materiale do pobrania.

Materiał do pobrania: