Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

 • 1 września 2021

Zimowa przerwa świąteczna

 • 23 - 31 grudnia 2021

Semestr I

 • klasa 4T - 1 września 2021 - 22 grudnia 2021
 • pozostałe klasy - 1 września 2021 - 21 stycznia 2022

Semestr II

 • klasa 4T - 3 stycznia 2022 - 29 kwietnia 2022
 • pozostałe klasy - 24 stycznia 2022 - 24 czerwcaa 2022

Ferie zimowe

 • 31 stycznia - 11 lutego 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

 • 14 - 19 kwietnia 2022

Egzaminy zawodowe

 • Terminy wskaże dyrektor CKE

Zakończenie roku szkolnego

 • 24 czerwca 2022

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 2 listopada 2021 (wtorek)
 • 12 listopada 2021 (piątek)
 • 7 stycznia 2022 (piątek)
 • 2 maja 2022 (poniedziałek)
 • 17 czerwca 2022 (piątek)

Ferie letnie

 • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022

Egzaminy poprawkowe

 • 22 - 27 sierpnia 2022

Ilość tygodni nauki dla klas

 • 4T - 30 tyg.
 • pozostałe klasy - 36 tyg.

Dokumenty
Do pobrania:

Organizacja roku szkolnego 2021-22