Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

 • 1 września 2020

Zimowa przerwa świąteczna

 • 23 - 31 grudnia 2020

Semestr I

 • 1 września 2020 - 15 stycznia 2021

Semestr II

 • 1 lutego 2021 - 25 czerwca 2021

Ferie zimowe

 • 18 - 31 stycznia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

 • 1 - 6 kwietnia 2021

Egzaminy zawodowe

 • Terminy wskaże dyrektor CKE

Zakończenie roku szkolnego

 • 25 czerwca 2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 2 listopada 2020 (poniedziałek)
 • 4 czerwca 2021 (piątek)

Ferie letnie

 • 28 czerwca - 31 sierpnia 2021

Egzaminy poprawkowe

 • 23 - 28 sierpnia 2021

Ilość tygodni nauki dla klas

 • 2T - 32 tyg.
 • 3T - 32 tyg.
 • pozostałe klasy - 36 tyg.

Dokumenty
Do pobrania:

Organizacja roku szkolnego 2020-21