"GASTRO SHOW" Kelner-Barman-Kelner od win

01.12.2020 Monika Stempin

Akademia kelnerska Pana Grzegorza Górnika zawitała do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Orła Białego w Międzyborzu.

Akademia kelnerska

Przez trzy dni uczniowie i nauczyciel naszej szkoły uczestniczyli w kursie branżowym podnoszącym kompetencje zawodowe pt. "GASTRO SHOW" Kelner -Barman - Kelner od win.

Akademia kelnerska

Podczas kursu poznaliśmy między innymi serwis specjalny, w roli głównej wystąpiły ślimaki w damkach z masłem ziołowym, raki gotowane w winie musującym czy kawior.

Akademia kelnerska

Poznaliśmy savoir vivre czyli kulturę przy stole, słownik kelnerski - jak polecać dania z menu, na czym polega serwis a'la carte, serwis niemiecki, francuski, zasady noszenia tacy kelnerskiej oraz słownik – zwrotów, które warto mówić do gościa, jak o niego dbać aby wizyta w naszym lokalu została mu w pamięci i do nas wracał.

Akademia kelnerska

Zobaczyliśmy sztućce od klasycznych po serwisowe, specjalne oraz szkło restauracyjne i barowe, wyposażenie baru, miary barowe. Poznaliśmy fizjologię mieszania napojów: przygotowanie drinków ; dobór różnorodnych ingrediencji: przygotowanie drinków, dekorowanie drinków, Aperitif, short, long, soft, hot drink, digestive, rekonstruktory samopoczucia, knickebein itp.

Akademia kelnerska

Na pewno w pamięci zostanie nam na zawsze pokaz, ale także i możliwość spróbowania własnych sił w tzw. szablowaniu wina czyli otwarciu butelki wina musującego - szablą.

Akademia kelnerska

Taki kurs to nie tylko umiejętności branżowe, ale także wiele mądrości życiowych, doświadczenia i praktycznych rad zawodowych.

Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego 2020/2021

26.11.2020
Dyrektor Jolanta Michałek

Komunikat Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Orła Białego w Międzyborzu Nr 11/KS/2020 z dnia 26.11.2020 r.
w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek zarządza się, co następuje:

§ 1

Semestr I trwa od 1 września 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.
Semestr II trwa od 25 stycznia do 25 czerwca 2021 r.

§ 2

Termin wywiadówki i powiadomienie rodziców i uczniów o grożących ocenach niedostatecznych 22 grudnia 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.11.2020 r.

Do pobrania:

Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego 2020/2021

List DKO do dyrektorów i nauczycieli

26.10.2020
Dyrektor Jolanta Michałek

List DKO

Szanowni Państwo Dyrektorzy!
Proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli!
z dn. 26.10.2020 r. w społeczności szkolnej, w tym umieszczenie na stronie internetowej szkoły lub placówki oraz rozesłanie go nauczycielom pocztą elektroniczną.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Do pobrania list DKO do dyrektorów i nauczycieli:

List DKO do dyrektorów i nauczycieli

Przechodzimy na tryb pracy zdalnej

24.10.2020
Dyrektor Jolanta Michałek

Komunikat Dyrektora

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu
od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. przechodzi na tryb pracy zdalnej.
Regulamin nauki zdalnej zostanie przesłany rodzicom i uczniom przez wychowawców klas oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Do pobrania pełny tekst regulaminu:

Regulamin pracy zdalnej ZSP Miedzybórz


Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C)

19.10.2020
Dyrektor Jolanta Michałek

Komunikat Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu Nr 9/KS/2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkole
Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C)
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) oraz w związku z § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu Regulamin organizacji szkoły w okresie pracy zdalnej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły do zapoznania się z Regulaminem organizacji szkoły w okresie pracy zdalnej w dniu jego wprowadzenia oraz jego przestrzegania i stosowania.

§ 3.

Regulamin obowiązuje w sytuacji zawieszenia zajęć w szkole na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przez dyrektora szkoły, a także w przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inny podmiot upoważniony do tego przepisami prawa ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, które wpływa na konieczność wprowadzenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu kształcenia na odległość i/lub pracy na odległość.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.

Do pobrania pełny tekst regulaminu:

Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C)

Wprowadzenia nauczania hybrydowego

16.10.2020
Dyrektor Jolanta Michałek

Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego od 19.10.2020 r.

Nauczanie hybrydowe

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020
Dyrektor Jolanta Michałek

DEN

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

01.10.2020 Elżbieta Smolis

Dzień 30 września był szczególnym dla pierwszoklasistów.

Ślubowanie

W tym dniu stali się prawdziwymi uczniami "Orła" składając uroczyste ślubowanie godnego reprezentowania szkoły, sumiennej nauki i rozwoju własnej osobowości. Świadkami tego aktu było grono pedagogiczne oraz cała społeczność szkolna.

Ślubowanie

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrała Pani Dyrektor kierując szczególnie ciepłe słowa do pierwszoklasistów.

Ślubowanie

Uczniowie klas pierwszych, po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły przyrzekli:

Ślubowanie

  • że będą godnie reprezentować rodzinę i szkołę,
  • dawać świadectwo prawdzie,
  • walczyć z niesprawiedliwością i nietolerancją,
  • będą starali się w pełni poznać wartość bycia człowiekiem,
  • umieć wykorzystywać swoje możliwości,
  • pracować tak, aby osiągać sukcesy,
  • umieć panować nad emocjami

Ślubowanie

Na zakończenie uroczystości p. dyrektor Jolanta Michałek wręczyła dyplomy przedstawicielom klas pierwszych, jako dowód wstąpienia w szeregi społeczności szkoły, a Samorząd Uczniowski wręczył mały upominek na dobry start do szkolnego życia.

Ślubowanie Ślubowanie

W tym dniu przypadło jeszcze jedno święto - Dzień Chłopaka. Malwina i Kaja złożyły życzenia chłopcom a Julka, przy dźwiękach piosenki D. Rinn "Gdzie Ci mężczyźni...? " obdarowała chłopców słodkościami.

List DKO do Rodziców

14.09.2020 Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

List DKO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych,

proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców we wspólnocie szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz rozesłanie pocztą elektroniczną rodzicom.

Do pobrania:

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020

03.09.2020 Elżbieta Smolis

Rok Szkolny 2020

W niecodziennych okolicznościach i scenerii rozpoczęliśmy nowy rok nauki 2020-2021.

Rok Szkolny 2020

Szczególnie ciepło powitaliśmy zgromadzonych w auli szkolnej uczniów klas pierwszych.

Rok Szkolny 2020 Rok Szkolny 2020

Jak pamiętamy poprzedni rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Miejmy nadzieję, że ten będzie łaskawszy.

Rok Szkolny 2020

1 września to również okazja do przypomnienia o 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

28.08.2020 Dyrektor - Jolanta Michałek

Drodzy uczniowie!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczne w chwili obecnej będą prowadzone w budynku głównym szkoły oraz w obiektach do niej należących.
Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według następującego harmonogramu:

a. Uroczyste rozpoczęcie dla klas pierwszych

KlasaGodz.Miejsce
1T (1 technikum)9:00Aula
1Br (1 branżowa)
b. Spotkanie uczniów z wychowawcą klasy
KlasaGodz.MiejsceNauczyciel
1T (1 technikum)9:30sala 7I. Kuczyńska
1Br (1 branżowa)sala 4M. Majewska
2Tsala 10D. Olszewska
3TPrac. żyw.M. Stempin
2Br10:00sala 11L. Hofman
2Brgsala 14E. Panaś
3BrAulaB. Łukawska

Uwaga!!!

Pamiętajmy o stosowaniu się do obowiązujących wytycznych sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego)

Do pobrania:

Rozpoczęciu roku szkolnego

Ubezpieczenie NNW

28.08.2020 Dyrektor - Jolanta Michałek

NNW

Drodzy rodzice, przypominamy, że wykupione przez Was w ubiegłym roku ubezpieczenie obowiązuje do 31.08.2020r. W tym roku szkoła nie organizuje ubezpieczenia grupowego dla uczniów. Należy indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko!
Odsyłamy do przedstawicieli poszczególnych firm.
Poniżej przykładowe oferty przesłane na adres szkoły.

InterRisk

Oferta NNW CP 2020_21_2
Ulotka NNW CP 2020_21_2
Edu Plus
OWU Edu Plus

Compensa

NNW Dziecka-Oferta Szkoła 2020-2021
NNW Dziecka-Program Partnerski

AXA

Ubezpieczenie szkolne w AXA - Oferta

Stratton Brokers

Ulotka 2020 - Stratton Brokers

Aviva

Ulotka z wariantami ubezpieczenia i kontaktem
OWU Twoje_Dziecko
Tabela NNW Twoje Dziecko
Instrukcja zapisu dzieci do ubezpieczenia szkolnego
zapisy online z wykorzystaniem poniższego linku (zwarty jest też w instrukcji)
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=90AD493708E1E36F3463C82391CAC353396218B9

Bezpieczny

Ulotka z wariantami ubezpieczenia

LINK do zakupu ubezpieczenia

Aplikacja ProteGo Safe

23.08.2020 Dyrektor - Jolanta Michałek

ProteGo

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Do pobrania:

ProteGo Safe - List MEN i GIS

Bezpieczny powrót do szkół

15.08.2020 Dyrektor - Jolanta Michałek

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa