Opiekun Samorządu Uczniowskiego Elżbieta Smolis

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

  • Malwina Kosińska (3T) - Przewodnicząca
  • Kaja Jędrasiak (4T) - Z-ca przewodniczącej
  • Wiktoria Walczak (2T) - Skarbnik
  • Agnieszka Kubacka / Karolina Miedzińska (1T) - Sekretarz
  • Dawid Michalski (1Br) - Opiekun sprzętu audio
  • Malwina Kosińska, Zuzanna Urbańska (1Br) - Radiowęzeł szkolny

Plan pracy SU na rok szkolny 2021/2022
Harmonogram apeli w roku szkolnym 2021/2022

Miesiąc Termin Tematyka Klasa Odpowiedzialni
Wrzesień 01.09.2021 Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz 82 rocznicy wybuchu II wojny św. SU Elżbieta Smolis
Anna Hofman
Wrzesień 29-30.09.2021 Przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona społeczności ZSP im. Orła Białego oraz Dzień Chłopaka SU Elżbieta Smolis
Przewodnicząca SU
Październik 13.10.2021 Dzień Komisji Edukacji Narodowej 4T
SU
Wychowawcy klas
Elżbieta Smolis
Przewodnicząca SU
Listopad 10.11.2021 Święto Niepodległości
Dzień Patrona
2T Wychowawca klasy
Grudzień 22.12.2021 Święta Bożego Narodzenia 1T Wychowawca klasy
SU
Kwiecień 13.04.2022 Święta wielkanocne 1Br Wychowawca klasy
Kwiecień 29.04.2022 Zakończenie roku szkolnego Maturzystów 3T
SU
Wychowawca klasy
SU
Maj 27.04.2022 Święto Flagi
Rocznica Konstytucji 3 Maja
3Br
3Brg
Wychowawcy klas
Czerwiec 24.06.2022 Pożegnanie klasy III Br i III Brg i zakończenie roku szkolnego 2Br
SU
Wychowawca klasy
Elżbieta Smolis
Przewodnicząca SU

Dokumenty do pobrania:

Regulaminy

Dokumenty do pobrania: