Harmonogram zebrań i wywiadówek w roku szkolnym 2020/2021
Data

9 września
2020 r. (środa)
godz.16:30

Cel spotkania

Omówienie istotnych zagadnień w nowym roku szkolnym. Przedstawienie planu pracy i prawa wewnątrzszkolnego

Uwagi

Spotkanie będzie odwołane w przypadku nawrotu fali zachorowań na COVID-19

9 grudnia
2020 r. (środa)
godz.16:30

Wywiadówka śródsemestralna: powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych.

zakończenie I semestru
15 stycznia 2021 r.

19 maja
2021 r. (środa)
godz.16:30

Wywiadówka śródsemestralna: powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych.

zakończenie roku szkolnego
25 czerwca 2021 r.

Drzwi Otwarte Szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Od godz. 15:00 do 16:00 można spotkać się z każdym nauczycielem, wychowawcą i dyrektorem.

  • 7 października 2019 r.
  • 13 stycznia 2021 r.
  • 27 kwietnia 2021 r.
Dokumenty
Do pobrania:

Harmonogram zebrań i wywiadówek w roku szkolnym 2020-21