19 maja 2021 r.

Data publikacji: 19 maja 2021 r. 15:00

„Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami”

Dokumentacja do pobrania pod adresem prowadzonego postępowania na platformie zakupowej zamawiającego:
https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olesnicki/demand/notice/public/28975/details

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Pozycja Planu 2.1.1
Przedmiot zamówienia Przebudowa kotłowni na paliwo stałe o mocy 180KW na potrzeby 3 budynków Zespołu Szkół, na dwie kotłownie gazowe wraz z instalacją wewnętrzną gazu.Przebudowa istniejącej sieci c.o. między budynkami.
Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
Orientacyjna wartość zamówienia 416 999,00 PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania Marzec

Do pobrania: (w formacie PDF)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021