Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szkoła prowadzi nabór dla:

Uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej – do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
oraz
 • Branżowej szkoły I stopnia (wielozawodowa)
 • Liceum Ogólnokształcącego - klasa o profilu pożarnictwo z bezpieczeństwem wewnętrznym

Podobnie jak w innych szkołach powiatu oleśnickiego i całym województwie dolnośląskim rekrutacja do klas szkół młodzieżowych prowadzona jest poprzez elektroniczny system naboru z wykorzystaniem Internetu.

Kandydatów ze szkół województwa dolnośląskiego prosimy o skorzystanie ze strony:
dolnoslaskie.edu.com.pl

Na stronie tej dostępny jest system elektronicznego naboru, w którym należy założyć swoje konto, wybrać trzy szkoły i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

Chętnych ze szkół spoza województwa dolnośląskiego prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem szkoły.

Kandydatów prosimy o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w elektronicznym systemie rekrutacji, przede wszystkim o przestrzeganie podanych tam terminów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Do pobrania:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE,
Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA
ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Prezentacja szkoły

Oferta Oferta Oferta

Oferta edukacyjna 2021/2022 w postaci prezentacji PowerPoint.

Oferta

 • Liceum Ogólnokształcące o profilu pożarnictwo z bezpieczeństwem wewnętrznym
  • Okres nauki: 4 lata
  • Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
  • Przedmioty rozszerzone: WOS, j. angielski
  • Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Okres nauki: 5 lat
  • Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym.
  • Uzyskane kwalifikacje:
   • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
   • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka
  • Języki obce: j. angielski, j. angielski zawodowy, j. niemiecki

Ulotka z ofertą edukacyjną:

Oferta Oferta

Do pobrania:

Ulotka str.01 w formacie PDF
Ulotka str.02 w formacie PDF

Ważne dokumenty

Dokumenty związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2021/2022:

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum w Międzyborzu na rok szkolny 2021/2022.
 2. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia w Międzyborzu na rok szkolny 2021/2022.
 3. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum ogólnokształcącego w Międzyborzu na rok szkolny 2021/2022.

Kierunki kształcenia

Technikum - 5 letnie(Dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej)

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa I stopnia - 3 letnia

 • Klasa wielozawodowa - praktyki u pracodawców

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa o profilu pożarnictwo z bezpieczeństwem wewnętrznym

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat w godz. 8:00 - 15:00