Akcja Rekrutacja

Rekrutacja

Uruchomienie systemu nastąpi 1 czerwca 2020 r. o godz. 15:00, wtedy kandydat będzie miał dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Do pobrania:

Nabór do szkół powiatu oleśnickiego

9 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl prezentowany będzie pokaz dla rodziców/kandydatów odnośnie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: jak poruszać się w systemie rekrutacji, jak składać wniosek, jak go uzupełnić itp.
Informacje dostępne również na stronie powiatu oleśnickiego Powiat oleśnicki/Akcja Rekrutacja

Do pobrania:

Akcja Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szkoła prowadzi nabór dla:

 1. Uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej – do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 2. Uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej – do branżowej szkoły I stopnia:
  • wielozawodowa

Podobnie jak w innych szkołach powiatu oleśnickiego i całym województwie dolnośląskim rekrutacja do klas szkół młodzieżowych prowadzona jest poprzez elektroniczny system naboru z wykorzystaniem Internetu.

Kandydatów ze szkół województwa dolnośląskiego prosimy o skorzystanie ze strony:
dolnoslaskie.edu.com.pl

Na stronie tej dostępny jest system elektronicznego naboru, w którym należy założyć swoje konto, wybrać trzy szkoły i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

Chętnych ze szkół spoza województwa dolnośląskiego prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem szkoły.

Kandydatów prosimy o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w elektronicznym systemie rekrutacji, przede wszystkim o przestrzeganie podanych tam terminów.

Prezentacja szkoły

Ulotka z ofertą edukacyjną:

Oferta Oferta

Do pobrania:

Ulotka str.01 w formacie PDF
Ulotka str.02 w formacie PDF

Ważne dokumenty

Dokumenty związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2020/2021:

 1. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Technikum w Międzyborzu na rok szkolny 2020/2021.
 2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia w Międzyborzu na rok szkolny 2020/2021.
 3. Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia
 4. Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021.
 5. Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Kierunki kształcenia

Technikum - 5 letnie(Dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej)

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa I stopnia - 3 letnia

 • Klasa wielozawodowa - praktyki u pracodawców

Szczegółowych informacji udziela sekretariat w godz. 8:00 - 15:00