Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022

Przedmioty
mgr inż. Jolanta Michałek dyrektor szkoły biologia, plastyka
mgr inż. Monika Stempin z-ca dyrektora przedmioty gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Małgorzata Adamek biologia
mgr Halina Doktór język polski
mgr Natalia Dyjur język niemiecki
mgr Anna Hofman geografia, podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Leszek Hofman wf, chemia
mgr Bożena Krzewska religia
mgr Ilona Kuczyńska język angielski
mgr Beata Łukawska historia, WOS
mgr Magdalena Majewska matematyka, fizyka
mgr inż. Daria Olszewska przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Monika Ostrowska rewalidacja
mgr Agnieszka Pilarczyk informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Elżbieta Smolis pedagog, biblioteka
mgr Hanna Śniadek język polski

Pracownicy administracji

 • mgr Iwona Kowalska - Sekretarz szkoły
 • mgr Aneta Poręba - Główna księgowa
 •   Nina Stoppok - Referent ds płac

Pracownicy obsługi

 •   Ewelina Daszczyk
 •   Regina Kowalska
 •   Jerzy Zawielak

Zespoły nauczycielskie

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Przewodniczący

Elżbieta Smolis

Członkowie

 • Wychowawcy klas
 • Bożena Krzewska
 • Monika Ostrowska

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Przewodniczący

Ilona Kuczyńska

Członkowie

 • Halina Doktór
 • Natalia Dyjur
 • Beata Łukawska
 • Hanna Śniadek

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Przewodniczący

Magdalena Majewska

Członkowie

 • Małgorzata Adamek
 • Anna Hofman
 • Leszek Hofman
 • Agnieszka Pilarczyk

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Przewodniczący

Monika Stempin

Członkowie

 • Ilona Kuczyńska
 • Jolanta Michałek
 • Daria Olszewska

ZESPÓŁ DORADCZY DYREKTORA

Członkowie

 • Beata Łukawska
 • Monika Stempin

ZESPÓŁ ZADANIOWY

Przewodniczący

Elżbieta Smolis

Członkowie

 • Daria Olszewska
 • Anna Hofman
 • Leszek Hofman
 • Agnieszka Pilarczyk

ZESPÓŁ DS. AKTUALIZACJI PRAWA SZKOLNEGO

Członkowie

 • Beata Łukawska
 • Monika Stempin