UWAGA!!!    Zmiana planu od poniedziałku 19 października 2020 r.    UWAGA!!!

Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C)

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu Nr 9/KS/2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkole Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu.

Więcej »

Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Wprowadzenia nauczania hybrydowego

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego od 19.10.2020 r.

Na podstawie punktu 4 ust. 1 "Procedury wyboru formy kształcenia" wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu Nr 6/KS/2020 z dnia 09.09.2020 r. od dnia 19 pażdziernika 2020 r. wprowadza się kształcenie hybrydowe dla klas 2Brg i 2Br...

Więcej »

Dzień Edukacji Narodowej

DEN

Dzień Edukacji Narodowej...

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie

Ślubowanie

Dzień 30 września był szczególnym dla pierwszoklasistów...

Więcej »

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

List DKO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych,

proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców we wspólnocie szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz rozesłanie pocztą elektroniczną rodzicom.

Z poważaniem
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Więcej »

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020

Rok Szkolny 2020

W niecodziennych okolicznościach i scenerii rozpoczęliśmy nowy rok nauki 2020-2021...

Więcej »

Ubezpieczenie NNW

NNW

Drodzy rodzice, przypominamy, że wykupione przez Was w ubiegłym roku ubezpieczenie obowiązuje do 31.08.2020r.
W tym roku szkoła nie organizuje ubezpieczenia grupowego dla uczniów.

Należy indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko!...

Więcej »

Aplikacja ProteGo Safe

ProteGo

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół...

Więcej »

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

Warianty funkcjonowania szkół

Warianty funkcjonowania szkół

Możliwe warianty funkcjonowania szkół od 1 września 2020.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół

Wytyczne dla szkół

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Do pobrania pełen tekst:

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół